• 12
    post-img

    Pemasangan Ferrite TDK sudah ramai sejak tahun 2013 yang dipelopori oleh klub-klub mobil yang membuat anggotanya ramai-ramai memasang pada kendaraannnya. Klaim bahan bakar lebih irit hingga 20%  dan tarikan yang lebih ringan digembor-gemborkan sebagai upaya promosi. Hmm, benarkah? Mas_Mun […]

    Read more